| | - | | | |
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde