| | + | | | | | | | | | | + | | |
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde