| | + - | | | - | + | | | | | | | |
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde