| | | + | | | | | -- | | + |
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde