| - | + - | | - | | + |
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde